Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Islám v českých zemích

Islám v českých zemích

Ke kontaktům s islámem dochází v české společnosti již od středověku, přesto islám nepatří v České republice k hojně zastoupeným náboženským směrům, k jeho hlubší konsolidaci dochází až ve 20. století.


Interiér brněnské mešity. Autor: Harold, licence CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
Podrobné informace

Islámský vliv v Čechách byl v průběhu historie ve srovnání s mnoha ostatními evropskými zeměmi spíše malý, avšak i zde se promítl vliv muslimské kultury v literatuře, vědě i obchodu. Druhou oblastí stýkání bylo válečné nepřátelství, např. při křížových výpravách (druhé z nich se účastnil i český kníže Vladislav II.) nebo v období tureckého dobývání Evropy. České země nebyly osmanskou říší nikdy přímo dobyty, turecké oddíly ovšem několikrát pronikly na Moravu a samotná válka se českých zemí jako integrální součásti dobývané habsburské monarchie intenzivně dotkla. Přímé zastoupení muslimských obyvatel v Čechách nebylo nikdy příliš velké. K jejich modernímu sjednocování začíná docházet počátkem 20. století. Roku 1934 se zde oficiálně utváří náboženské sdružení Muslimská obec. V roce 1991 vznikla organizace nazvaná Ústředí muslimských obcí, uznaná roku 2004 prvním stupněm registrace jako náboženská společnost. Jednotlivé obce byly zřízeny v Praze, Brně a v Teplicích. Podle údajů z roku 2016 se v České republice nachází přes 20 veřejných míst určených ke společnému scházení a modlitbě, modliteben a mešit. Mešity, které se nacházejí například v Praze a Brně, jsou bez výraznějších vnějších ozdob a minaretů. Vedle náboženských obcí realizují svou činnost také islámské nadace v Praze a v Brně, které se věnují charitativní a osvětové činnosti. Z důvodu nedostatečného počtu stoupenců islámu nedosahuje zatím muslimská obec druhého stupně registrace umožňujícího náboženské sňatky, zřizování náboženských škol a duchovní službu v armádě, nemocnicích či věznicích.  V posledních letech v důsledku tzv. uprchlické krize začalo v české společnosti a na české politické scéně docházet ke gradaci obav z islámského náboženství a celkově negativnímu postoji části české společnosti k této víře.

Použité zdroje
BEČKA, Jiří a Mendel, Miloš. Islám a české země. V Olomouci: Votobia, 1998. 231 s. ISBN 80-7220-034-8.
TOPINKA, Daniel, ed. Muslimové v Česku: etablování muslimů a islámu na veřejnosti. První vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. 469 stran. ISBN 978-80-7485-115-5.
Ústředí muslimských obcí v České republice [online] ÚMOČR: © 2006 - 2019 [cit. 2. 4. 2020]. Dostupné z: http://www.umocr.cz/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.