Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Habsbursko-lotrinská dynastie

Habsbursko-lotrinská dynastie

Panovnická dynastie vládnoucí habsburskému soustátí (a s ním i českým zemím) v letech 1740–1918 a zároveň poslední panovnická dynastie na českém královském trůně.


Erb habsbursko-lotrinské dynastie. Autor: Hugo Gerard Ströhl, derivoval: Nat, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_House_of_Habsburg%E2%80%91Lorraine_(shield).svg
Podrobné informace

Habsbursko-lotrinská dynastie vznikla sňatkem poslední habsburské panovnice Marie Terezie a lotrinského vévody Františka Štěpána. Marie Terezie se v roce 1740 ujala vlády v habsburské monarchii, protože Karel VI. neměl mužské potomky a jeho smrtí habsburská dynastie vymřela po meči. Příslušníci dynastie byli vnímáni jako přímí pokračovatelé Habsburků a dodnes se pro ně označení Habsburkové často používá.

Marie Terezie dokázala v tzv. válce o rakouské dědictví uhájit celistvost habsburské monarchie i její postavení ve střední Evropě. Z habsbursko-lotrinské dynastie tak vzešli zbývající císařové Svaté říše římské a od roku 1804 též císařové rakouští, kteří vládli v rakouském císařství, reformovaném roku 1867 na Rakousko-Uhersko. Nejvýznamnějšími z nich byli Josef II., František I. a František Josef I. Pod jejich vládou zažily české země zásadní společenské, hospodářské a kulturní změny, ať už šlo o průmyslovou revoluci a s ní souvisící sociální transformaci či zformování moderního českého národa v procesu známém jako české národní obrození. Příslušníci této dynastie jsou tak dodnes v českém prostředí výraznými symboly „dlouhého 19. století“. Žádný z habsbursko-lotrinských panovníků však nedokázal zabránit postupnému mocenskému úpadku své říše a stále silnějším rozporům mezi národy. Po roce 1900 vedla upadající prestiž a oslabená vnitřní soudržnost monarchie k její rostoucí závislosti na průmyslově a vojensky vyspělejším Německu a k posilování tzv. válečné kliky ve Vídni, což vedlo k rozpoutání první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918. Poslední rakouský císař Karel I. byl po válce zbaven trůnu a zbytek svého života strávil v exilu. Příslušníci dynastie dodnes žijí v Rakousku, USA a dalších zemích. Např. Otto Habsbursko-Lotrinský (1912–2011) působil jako europoslanec za bavorskou politickou stranu CSU, jeho syn Jiří Habsbursko-Lotrinský je velvyslancem Evropské unie v Maďarsku a předsedou maďarské pobočky Červeného kříže.

Použité zdroje
BAHENSKÁ, Marie et al. Habsburkové: 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 830 stran. ISBN 978-80-7422-483-6.
DEMMERLE, Eva. Habsburkové: dějiny jedné dynastie. V Praze: Slovart, 2012. 259 s. ISBN 978-80-7391-666-4.
HAMMAN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Překlad Milan Kouřimský a Milada Kouřimská. 3. vyd. Praha: Brána, 2010. 403 s. ISBN 978-80-7243-455-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.