Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Dlouhé 19. století (1792–1918) (26 záznamů)

Národní strana svobodomyslná (mladočeši)

Česká politická strana působící v Rakousku-Uhersku, v poslední čtvrtině 19. století liberální alternativa a hlavní oponent konzervativních staročechů.

Průmyslová revoluce v českých zemích

Proces přechodu tradiční agrární společnosti do moderní industriální éry, který vytvořil předpoklady pro to, aby se české země staly průmyslově nejrozvinutější oblastí rakouské monarchie.

První světová válka a české země

Světový konflikt, který vedl k zásadní politické proměně střední Evropy a umožnil vznik samostatného Československa.

Rakouské císařství

Souhrnný polooficiální název zemí pod dědičnou vládou habsbursko-lotrinské dynastie, používaný v letech 1804–1867.

Rakousko-Uhersko

Monarchistické soustátí pod vládou habsburské dynastie existující v letech 1867–1918. Český národ byl nucen v jeho rámci neustále bojovat o svá práva, zároveň však zažil období bouřlivého hospodářského a kulturního rozvoje.

Revoluce let 1848–1849 v českých zemích

Politický i vojenský boj obyvatel Rakouského císařství v letech 1848–1849 usilující o zásadní politickou i sociální reformu monarchie, v němž vůbec poprvé vystoupilo jako politický činitel i české národní hnutí.

Zobrazeno 21 - 26 záznamů
z celkového počtu 26

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.