Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava

Od pravěku osídlená malebná krajina na dolním toku řeky Moravy. Nalézají se zde zbytky po tábořištích lovců mamutů, přírodní rezervace, jeskyně, hnízdiště netopýrů i orla mořského.


Severní část Pálavy. Autor: Martin Vavřík - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_P%C3%A1lava#/media/Soubor:P%C3%A1lava-Kotel-a-D%C4%9Bv%C3%ADn.JPG
Podrobné informace

Chráněná krajinná oblast Pálava se nachází na dolním toku řeky Moravy u hranic s Rakouskem. Vyhlášena byla roku 1976. Zahrnuje široké spektrum ekosystémů od skalnatých oblastí Pavlovských vrchů, přes lesostepní krajinu, údolní nivy řeky Dyje, až po zemědělsky využívané oblasti s převahou vinohradů. V roce 1986 byla zařazena do seznamu biosférických rezervací UNESCO (BR); území BR bylo v roce 2003 rozšířeno a přejmenováno na BR Dolní Morava. Rozloha chráněné krajinné oblasti je 83 km2. Je situována v okrese Břeclav, její centrum je v historickém městě Mikulov. Zahrnuje devět menších obcí, obvykle zemědělských. Nejvyšším vrcholem rezervace je Děvín s nadmořskou výškou 550 m a nachází se v ní také největší moravský rybník Nesyt.

Na území Pálavy je několik menších chráněných území, například přírodní památka Kočičí skála, přírodní rezervace Svatý kopeček nebo přírodní rezervace Turold. Tato oblast byla osídlena člověkem už v pravěku, byly zde prováděny archeologické vykopávky a nejcennějším nálezem je Věstonická venuše. Nálezy jsou z období starší i mladší doby kamenné a pocházejí hlavně z okolí obcí Dolní Věstonice, Pavlov, Perná nebo Milovice. Hospodářsky významné bylo vinohradnictví.

Díky pestré paletě ekosystémů, které jsou v této chráněné oblasti přítomny, se v ní vyskytuje velké množství ohrožených druhů fauny a flóry. Dá se zde nalézt třeba čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), violka nejmenší (Viola kotaibeliana) a mnohé další druhy rostlin, z nichž některé zde rostou jako na jediné lokalitě v celé České republice. Endemitem Pálavy je hvozdík Lumnitzerův pálavský (Dianthus lumnitzeri palaviensis). Podobně rozmanitá je i fauna Pálavy, vyskytuje se zde velké množství vzácných teplomilných druhů jako je ještěrka zelená (Lacerta viridis) nebo kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Dále zde žije mnoho druhů netopýrů, orel mořský (Haliaeetus albicilla), strnad luční (Emberiza calandra) nebo bobr evropský (Castor fiber). 

Použité zdroje
MIKLÍN, Jan. Atlas CHKO Pálava na internetu. ArcRevue [online]. 2016, 3/2016, 25-27 [cit. 4. 9. 2020]. ISSN: 1211-2135. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/311205817_Atlas_CHKO_Palava_na_internetu
MATUŠKA, Jiří, JUŘICA, Jan, Dědek, Pavel. CHKO Pálava – klenot jižní Moravy. Ochrana přírody. 2011, 3/2011. ISSN: 1210-258X
Správa CHKO Pálava [online]. Správa CHKO Pálava: ©2020 [cit. 2´7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.palava-lva.cz/
SVOBODA, Jiří, NOVÁK, Martin, Sazelova Sandra, et al. Dolní Věstonice I. Excavations 1990-1993. Přehled výzkumů 59, 2018. Přehled výzkumů. 2018, 1(1), 35-68. ISSN: 211-7250
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Chráněná krajinná oblast Pálava [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_P%C3%A1lava
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pavlovské vrchy [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavlovsk%C3%A9_vrchy

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.