Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
České patronství svatého Víta

České patronství svatého Víta

Svatý Vít, pocházející údajně ze Sicílie, se postupem času stal oblíbeným světcem v Čechách a patronem českých zemí. Jeho rameno je údajně uchováno v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.


Socha sv. Víta na Karlově mostě. Autor: Zp at Czech Wikipedia, licence CC BY-SA 2.5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5
Podrobné informace

Svatý Vít byl údajně synem významného římského občana žijícího za dob císaře Diokleciána. Pocházel snad ze Sicílie. V mladém věku byl podle tradice pro svou křesťanskou víru umučen. Část jeho ostatků (rameno sv. Víta) byla později uchovávána v Corvey nad Weserou. Odtud byly ostatky předány římským králem Jindřichem Ptáčníkem českému knížeti Václavovi, který je převezl do Prahy a nechal nad nimi postavit rotundu svatého Víta. Po smrti tohoto knížete byly k ostatkům části ruky sv. Víta přidány také ostatky knížete Václava, jenž byl v té době již uctíván a v budoucnu též prohlášen za světce. Kolem ostatků svatého Víta tak začaly být schraňovány další relikvie českých i zahraničních světců a další vzácné předměty. Celá sbírka později získala označení Svatovítský poklad. Také chrám nad ostatky byl postupně přestavován a zvelebován. Tento vývoj došel svého vrcholu za vlády českého krále a římského císaře Karla IV., který nechal v areálu chrámu svatého Víta postavit gotickou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha (nazývanou zkráceně katedrála svatého Víta). Karel IV. měl navíc do Prahy z Itálie přivézt další část ostatků svatého Víta, kterého velice uctíval. Tyto ostatky jsou dnes uloženy v oltáři sv. Víta v ochozu za hlavním oltářem zmíněné katedrály. Svatý Vít je uctíván jako patron českých zemí.

Použité zdroje
BUBEN, Milan, KUKLA, Otakar Aleš a KUČERA, Rudolf. Svatí spojují národy: portréty evropských světců. 2., rozš. vyd. Praha: Panevropa, 1995. 195 s. ISBN 80-85846-07-1.
KYZOUROVÁ, Ivana, ed. a FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, Drahomíra. Svatovítský poklad: katalog stálé výstavy v kapli sv. Kříže na Pražském hradě. 1. vyd. Praha: Správa Pražského hradu, 2012. 181 s. ISBN 978-80-86161-26-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.