Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ars Rediviva

Ars Rediviva

Český (československý) hudební soubor, jehož jméno se stalo pojmem v interpretaci hudby hnutí Early Music. Existoval a aktivně koncertoval přes půl století – v letech 1951–2005. 


Volné dílo, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Viktorie_Svihlikova.jpg
Podrobné informace

Soubor Ars rediviva měl přímý vliv na provozování staré hudby na českých (československých) koncertních pódiích. Hudební specializace světového hnutí Early Music, zaměřena na tzv. poučenou interpretaci hudby baroka, byla v Československu na začátku 50. let 20. století velmi vzácná a měli ji jen jednotlivci. Václav Talich o podobném typu koncertu tehdy debatoval s mladým flétnistou a muzikologem Milanem Munclingerem, který jej zaujal hlubokou znalostí barokní hudby, zejména děl Johanna Sebastiana Bacha. Spolu s cembalistkou Viktorií Švihlíkovou a dalšími instrumentalisty Munclinger nastudoval program, se kterým vystoupil o Vánocích roku 1951 při svíčkách v Rudolfinu. Byl to ohromující úspěch a první koncert souboru, později známého pod názvem Ars rediviva. Jeho koncerty se tak lišily od požadované socialistické linie, že se stávaly oázou v povrchním světě budovatelských frází.

Zakládajícími členy ansámblu Ars rediviva byli Milan Munclinger – flétna, Stanislav Duchoň – hoboj, Viktorie Švihlíkova – cembalo a František Sláma – violoncello a viola da gamba. Pravidelně s nimi vystupovali i přední členové a sólisté České filharmonie: Antonín Novák – housle, Jiří Válek – flétna, Pavel Verner – hoboj, časem též Josef Hála a Giedrė Lukšaitė-Mrázková – cembalo, Jana Jonášová – zpěv aj. Repertoár ansámblu Ars rediviva Munclinger neustále obohacoval, objevoval nová, nebo zapomenutá díla, rozšiřoval soubor o další vynikající hráče, někdy až do orchestrální podoby. To mu umožňovalo uplatňovat se v hudbě bachovského a pobachovského období také jako dirigent. Nahrávky Ars rediviva pro firmy Sony, Supraphon, Nippon, Deutsche Gramophon aj. byly mnohokrát vyznamenány po celém světě.

 

Použité zdroje
https://www.bach-cantatas.com/Bio/Ars-Rediviva.htm
Českoslovenští hudební umělci a komorní soubory. SHV Praha, 1964.
Československý hudební slovník osob a institucí. Praha, 1963.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.