Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Akce K a Akce Ř

Akce K a Akce Ř

Série násilných akcí vedených komunistickým režimem v roce 1950 proti mužským i ženským řeholním řádům v Československu, které vyústily v jejich faktickou likvidaci.


Klášter Osek - jeden z internačních klášterů. Autor: Czech Wikipedia user Packa, licence CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
Podrobné informace

Akce K (jako kláštery) a Akce Ř (jako řeholnice) jsou označení bezprecedentních násilných zásahů vedených komunistickým režimem proti mužským a ženským klášterům v Československu. Jejich ideologickým zdůvodněním se měl stát především vykonstruovaný proces označený jako „Machalka a spol.“, v němž byli představitelé několika církevních řádů odsouzeni k vysokým trestům. Celý monstrproces, doprovázený širokou mediální kampaní, byl ukončen 4. dubna 1950. Samotná likvidace klášterů se odehrála v noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy byly jednotlivé kláštery v českých zemích a na Slovensku obsazeny zástupci StB a zmocněnci Státního úřadu pro věci církevní. Řeholníci byli donuceni označit a odevzdat své osobní věci a podrobit se osobní prohlídce, poté byli rozvezeni do několika internačních táborů. V následujících letech byla většina zajatých odsouzena ve vykonstruovaných procesech k mnohaletým trestům vězení, v některých případech také spojených s nebezpečnou prací v uranových dolech. Bezprostředně po ukončení akce K byla zrealizována také tzv. Akce Ř s podobným průběhem, tentokrát ovšem v klášterech ženských.  Od července do září roku 1950 byly řeholnice často za brutálních a ponižujících podmínek zajaty, odvezeny do shromažďovacích míst a následně nuceny nastoupit do průmyslu. Z celé akce byly vynechány pouze ústavy a nemocnice se zastoupením řeholních sester. I ty však byly později v průběhu komunistického režimu různým způsobem perzekvovány a omezovány. Prázdné klášterní budovy byly využity k pro ně devastujícím účelům zahrnujícím pobyt armády, přeměnu v hospodářská a jiná skladiště apod. Téměř veškerý řeholní život byl v komunistickém Československu zakázán, postupně se začal obnovovat až po pádu režimu  v roce 1989.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
BALÍK, Stanislav a HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7325-130-7.
NOVÁK, Jan. Akce Kláštery. In: Tajné akce StB [televizní dokument] ČT, 2. 2. 2009.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.